Jogi figyelmeztetések

Minden jog fenntartva. Az ezen weboldalról származó szövegek, ábrák és adatok sokszorosítása, beleértve az optikai és/vagy elektronikus adathordozón való tárolást és hasznosítást, csak a PV-Invest GmbH, Ausztria, hozzájárulásával megengedett.

A PV-INVEST ÉS/VAGY BESZÁLLÍTÓI NEM NYILATKOZNAK ARRÓL, HOGY AZ EZEN A HONLAPON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK MEGFELELNEK-E BIZONYOS CÉLNAK. A RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT INFORMÁCIÓKÉRT SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK. A PV-INVEST FENNTARTJA ANNAK JOGÁT, HOGY A MEGJELENÍTETT SZÖVEGEKET, ÁBRÁKAT ÉS ADATOKAT BÁRMIKOR ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL MÓDOSÍTSA. A PV-INVEST ÉS/VAGY BESZÁLLÍTÓI SEMMI ESETRE SEM TEHETŐK FELELŐSSÉ KÜLÖNLEGES VAGY KÖZVETETT KÁROKÉRT, KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT VAGY EGYÉB KÁROKÉRT, MELYEK A FELHASZNÁLÁS ELMARADÁSÁBÓL, ADATOK ELVESZTÉSÉBŐL VAGY ELMARADT HASZONBÓL EREDNEK – AKÁR SZERZŐDÉSSZERŰ FELHASZNÁLÁSRÓL, AKÁR HANYAGSÁGRÓL VAGY EGYÉB TILTOTT CSELEKVÉSRŐL VAN SZÓ –, VALAMINT A JELEN HONLAPON RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA KÖVETKEZTÉBEN VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KELETKEZTEK.