Fenntarthatóság és Vállalati társadalmi felelősségvállalás

2015 szeptemberében az ENSZ New Yorki csúcstalálkozóján 193 ország egyhangúlag elfogadta a 17 fenntartható fejlődési célt (SDG-k), ami egy új, egyetemes standardot állított fel. Ezek a célok azt hivatottak szolgálni, hogy 2030-ig véget vessen a szegénységnek, beszéljen az egyenlőtlenségekről és az éghajlatváltozás ellen harcoljon. A célok mögött álló célkitűzések és mutatók a siker mérését szolgálják.

A PV-Invest az alapítása óta a fenntartható és jövedelmező befektetéseket képviseli a napenergia-, és vízerőművein keresztül. A vállalati filozófia egy jelentős hányada az éghajlatváltozás és annak következményei elleni harcot tűzte ki célul.

EGÉSZÉG ÉS JÓLLÉT

3. cél: Az egészséges élet és a jóllét biztosítása minden generáció valamennyi tagjának

A napenergián és kis vízerőművön keresztül nyert áram amellett, hogy igen hatékony és eredményes, az ökológiai lábnyoma is alacsony. A napenergia-, és kis vízerőművek az egész életciklusuk alatt alig idéznek elő emissziókat és üvegházhatású gázokat.Ezzel csökken a levegő-,víz-, és talajszennyezés is, valamint javul az emberek egészsége és jólléte.

MEGFIZETHETŐ ÉS TISZTA ENERGIA

7. cél: Megfizethető, megbízható, fenntartható és modern energiához való hozzáférés biztosítása mindenki számára

Minden nap-, és vízerőmű üzembe helyezésével megújuló energiaforrásból jut áramhoz a lakosság A fotovoltaikus erőművek egyre nagyobb száma a hálózati egyenértékűséget biztosítja (tehát hogy ugyanannyi, sőt alacsonyabb az ára a napenergiának, mint a hagyományos energiaforrásból érkező áramnak).

TISZTESSÉGES MUNKA ÉS GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS

8. cél: Tartós, befogadó és fenntartható gazdasági fejlődés, teljes és hatékony foglalkoztatás és tisztességes munka megteremtése mindenki számára

Az egyre növekvő digitalizáció és villamosítás az ipari ágazatokban folyamatosan növekvő áramszükségletet igényel. A napenergia-, és kis vízerőművek kiváló alapot szolgáltatnak ahhoz, hogy ezt az igényt energiaforráskímélő módon elégítsék ki.

IPAR, INNOVÁCIÓ ÉS INFRASTRUKTÚRA

9. cél: Ellenállóképes infrastruktúra, az inkluzív és fenntartható iparosítás támogatása és az innováció ösztönzése

Az egyre elterjedtebb nap- és kis vízerőművek időtálló és tartós energiaipari infrastruktúrát, és ezzel együtt az ahhoz való megfizethető és egyenjogú hozzáférést biztosítanak. Ezenfelül az elszigetelt megoldások a(z elégséges) hálózati infrastruktúra nélküli területeknek is lehetőséget nyújtanak a villamosenergia szolgáltatásra, ugyanakkor biztosítják az erőforrások hatékony felhasználását is.

FENNTARTHATÓ VÁROSOK ÉS KÖZÖSSÉGEK

11. cél: A városok és emberi lakóhelyek befogadóvá, biztonságossá, ellenállóvá és fenntarthatóvá tétele

A városi és lakossági építkezés fenntarthatósága megköveteli a környezeti hatások csökkentését és a levegő minőségének javítását a városi terekben. Az elektromobilitás és az ahhoz szükséges tisztább energia biztosítása szerves része a kortárs várostervezésnek. Fotovoltaikus erőművekkel a szükséges energiát ott lehet előállítani, ahol szükség van rá.

FELELŐS FOGYASZTÁS ÉS TERMELÉS

12. cél: Fenntartható fogyasztási és termelési minták kialakítása

A villamosenergia már most az egyik legfontosabb termelési-, és fogyasztási cikk. Az erőforrás-hatékony és fenntartható termeléshez elengedhetetlenek az olyan technológiák, mint a nap-, és kis vízerőművek, valamint más megújuló energiák bevonása. Az erre vonatkozó információk biztosítása és a tudatosság növelése a fenntartható és erőforrás-hatékony fogyasztást segíti elő.

FELLÉPÉS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ELLEN

13. cél: Sürgős lépések megtétele a klímaváltozás és hatásainak leküzdésére

A klímaváltozás, a fosszilis tüzelőanyagok korlátozott készletei és a növekvő energiaigény világszerte új utakat igényel az energiaellátásban. Az olyan megújuló energiák, mint a napenergia és vízenergia kihasználják a természet kimeríthetetlen erejét és a hagyományos villamosenergia-termelés vonzó alternatíváját jelentik. Ezért feladatunknak tekintjük, hogy kihasználjuk a megújuló energiák e hatalmas potenciálját.

respACT – austrian business council for sustainable development Ausztria vezető válallati platformja a vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) és a fenntartható fejlődés területén. Az egyesület támogatja a mintegy 300 tagvállalatát az ökológiai és társadalmi célok megvalósításában mind társadalmi, mind egyéni szinten. www.respact.at

Mindig arra törekszünk, hogy fejlesszük magunkat a fenntarthatóság és a CSR irányelvei mentén. Ezért a PV-Invest 2019 óta a respACT tagja.

A fenntarthatósági értékelések fontos mércét jelentenek a holisztikus és jövőorientált vállalatirányítás, valamint a vállalati fenntarthatóság területén elért teljesítmény mérésében. Ezért ezek nélkülözhetetlenek a fenntartható irányultságú befektetők befektetési döntéseihez.

Az osztrák minősítési intézet, az rfu 2019-ben értékelte először a PV-Invest céget, ami megkapta az “rfu Qualified“ címet egy kiváló “ab“ értékelési eredménnyel együtt. A teljes jelentést a besorolásról itt találja.

Az “rfu” egy fenntartható befektetésekre specializálódott osztrák cég, különös hangsúlyt fektetve a fenntarthatósági elemzésre. Ebből az elemzésből a legjobb cégek kapják meg az “rfu Qualified” státuszt és ezzel bekerülnek a cég fenntartható befektetési univerzumába.