Adatvédelem

A PV-Invest adatkezelési irányelvei minden tekintetben megfelelnek az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletében (GDPR) foglalt előírásoknak. Az alábbiakban részletes tájékoztatónk következik.

A PV-Invest személyes adatokat (a továbbiakban többnyire egyszerűen: adatok) csak a szükséges mértékben, valamint a működőképes és felhasználóbarát honlap elkészítése céljából – beleértve annak tartalmait és az ott felkínált szolgáltatásokat – kezel.

A 2016/679 EU rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 4. cikk 1. pontjának megfelelően „adatkezelés”-nek minősül a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az alábbi adatvédelmi nyilatkozattal különösen a személyes adatok kezelésének módjáról, terjedelméről, céljáról, tartamáról és jogalapjáról tájékoztatjuk Önöket, abban a mértékben, melyben vagy magunk vagy másokkal együtt döntünk az adatkezelés céljairól és eszközeiről. Ezenkívül az alábbiakban az általunk optimalizálás céljából, valamint a használati minőség emelése érdekében alkalmazott idegen komponensekről tájékoztatjuk Önöket, amennyiben ennek révén harmadik fél kezel adatokat a saját felelősségi körében.

Adatvédelmi nyilatkozatunk tagolása a következő:

I. Információ rólunk mint adatkezelőkről
II. A felhasználók és az érintettek jogai
III. Tájékoztatás az adatkezelésről

I. Információ rólunk mint adatkezelőkről

Ennek a honlapnak az adatvédelmi értelemben vett adatkezelője:

PV-Invest GmbH
Lakeside B07
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Ausztria

Telefon: +43 463 / 218073 – 23
E-mail: office@pv-invest.com

II. A felhasználók és az érintettek jogai

Az alábbiakban közelebbről is bemutatott adatkezelésre való tekintettel a felhasználókat és az érintetteket a következő jogok illetik meg:

  • annak megerősítése, hogy személyes adatait kezeljük-e, a kezelt adatokról való tájékoztatás, az adatkezeléssel kapcsolatos további információk, valamint az adatok másolata (vö. a GDPR 15. cikkét is);
  • a helytelen vagy hiányos adatok helyesbítése illetve kiegészítése (vö. a GDPR 16. cikkét is);
  • az őket érintő adatok azonnali törlése (vö. a GDPR 17. cikkét is), vagy alternatívaként, amennyiben szükség van a GDPR 17. cikke szerinti további adatkezelésre, az adatkezelés korlátozására a GDPR 18. cikkében foglaltak alapján;
  • hogy az Önt érintő és Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat megkapja, valamint azokat más szolgáltatónak / adatkezelőnek továbbítsuk (vö. a GDPR 20. cikkét is);
  • panasz benyújtása a felügyeleti hatóságnál, amennyiben úgy gondolja, hogy az adatkezelő az adatvédelmi rendelkezések megszegésével kezeli az Önt érintő adatokat (vö. a GDPR 77. cikkét is).

Ezen túlmenően a szolgáltató köteles minden címzettet, akikkel a szolgáltató adatokat közölt, értesíteni adatok bármilyen helyesbítéséről, törléséről vagy kezelésének korlátozásáról, melyekre a GDPR 16. cikk (17) bek.-e és 18. cikke szerint kerül sor. Ez a kötelezettség azonban nem áll fenn akkor, ha az erről való tájékoztatás aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Ettől függetlenül a felhasználónak joga van a címzettről való tájékoztatáshoz.

Emellett a felhasználóknak és az érintetteknek a GDPR 21. cikke alapján joguk van tiltakozni az őket érintő adatok jövőbeni kezelése ellen, amennyiben a szolgáltató a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontjában foglaltak szerint kezeli az adatokat. Különösen jogosultak tiltakozni a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen.

III. Tájékoztatás az adatkezelésről

A honlapunk használta során kezelt adatai törlésre kerülnek, vagy hozzáférhetőségük megszűnik, amint az adatok kezelésének célja megszűnik, az adatok törlése nem ellentétes valamilyen, jogszabályban előírt megőrzési kötelezettséggel, és az alábbiakban nem szerepelnek ettől eltérő kitételek az egyes adatkezelési eljárásokról.

SZERVERADATOK

Műszaki okokból, különösen a biztonságos és stabil honlap biztosítása érdekében az Ön böngészője adatokat továbbít nekünk illetve internetestárhely-szolgáltatónknak. Ezekkel az úgynevezett szervernaplófájlokkal többek között az Ön böngészője típusáról és verziójáról, operációs rendszeréről, arról a honlapról, melyről a mi honlapunkat felkereste (referrer URL), honlapunknak az Ön által felkeresett oldaláról/oldalairól, a hozzáférés dátumáról és idejéről, valamint a honlapunk felkeresésére használt internet-csatlakozás IP-címéről szóló adatok gyűjtése történik.

Az így gyűjtött adatok átmenetileg tárolásra kerülnek, de nem az Ön egyéb adataival együtt.

Ez a rögzítés a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján történik. Jogos érdekünk honlapunk fejlesztésében, stabilitásában, funkcionalitásában ás biztonságosságában áll.

Az adatok legkésőbb 7 nap elteltével törlésre kerülnek, amennyiben nincs szükség bizonyítási céllal való további megőrzésükre. Egyéb esetben az adatok tekintetében az eset végleges tisztázásáig teljes egészében vagy részben mellőzzük a törlést.

SÜTIK (COOKIES)

a) MUNKAMENET-AZONOSÍTÓ SÜTIK (SESSION COOKIES)

Honlapunkon úgynevezett sütiket használunk A sütik olyan apró szövegfájlok, melyeket az Ön által használt böngésző az ön végfelhasználói készülékén helyez el és tárol. E sütik révén meghatározott terjedelemben bizonyos Önnel kapcsolatos adatok – például böngészőjeének és tartózkodási helyének adatai vagy az IP-címe – kezelése történik. 

Ezen adatkezelés segítségével honlapunkat felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tesszük, mivel az lehetővé teszi például honlapunk különböző nyelveken való megjelenítését és a bevásárlókosár funkció biztosítását.

Ezen adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja, amennyiben ezeknek a sütiknek a feldolgozása a szerződéskötés előkészítését vagy a szerződés teljesítését szolgálja.

Amennyiben az adatkezelés nem a szerződéskötés előkészítését vagy a szerződés teljesítését szolgálja, jogos érdekünk honlapunk működésének továbbfejlesztésében áll. A jogalap ebben az esetben a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja.

Böngészője bezárásával ezek a munkamenet-sütik törlésre kerülnek.

b) HARMADIKFÉL-SÜTIK

Honlapunkkal adott esetben partner vállalkozások sütijei is alkalmazásra kerülnek, melyekkel reklámozási, elemzési céllal vagy honlapunk működése érdekében működünk együtt.

Ennek részleteit, különösen az ilyen harmadikfél-sütik céljaira és jogi alapjaira vonatkozóan, az alábbi tájékoztatásból ismerheti meg.

c) ELTÁVOLÍTÁS LEHETŐSÉGE

Böngészője megfelelő beállításával megakadályozhatja vagy korlátozhatja a sütik telepítését. Emellett bármikor törölheti a már tárolt sütiket. Ennek szükséges lépései és intézkedései azonban attól függnek, hogy konkrétan melyik böngészőt használja. Kérdések esetén ezért kéjük, hogy használja böngészője segítség funkcióját vagy dokumentációját, vagy forduljon annak gyártójához illetve támogató szolgáltatóhoz. Úgynevezett Flash-sütiknél viszont nem akadályozható meg a sütik feldolgozása a böngésző beállításaival. Ehelyett erre vonatkozóan Flash-lejátszójának beállításait kell módosítania. Az ehhez szükséges lépések és intézkedések szintén attól függnek, hogy konkrétan milyen Flash-lejátszót használ. Kérdés esetén ezért kérjük, hogy ugyancsak használja a segítség funkciót vagy Flash-lejátszójának dokumentációját, vagy forduljon a gyártóhoz illetve a felhasználói támogatáshoz.

Ha azonban megakadályozza vagy korlátozza a sütik telepítését, az azt eredményezheti, hogy nem tudja teljeskörűen használni honlapunk minden funkcióját.

SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

Az Ön által áru- és/vagy szolgáltatás-kínálatunk igénybevételéhez továbbított adatokat a szerződés teljesítésének céljára kezeljük, és ennyiben szükségesek. Adatainak rendelkezésre bocsátása nélkül nem lehetséges a szerződéskötés és a szerződés teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR. 6. cikk (1) bek. b) pontja.

A szerződés teljeskörű teljesítésével minden adatot törlünk, ennek során azonban be kell tartanunk az adó- és a kereskedelmi jog által előírt megőrzési határidőket.

A szerződés teljesítése során adatait továbbítjuk az áruszállítással megbízott fuvarozó vállalkozásnak vagy a pénzügyi szolgáltatónak, amennyiben ez az áru kiszállításához vagy a fizetés céljaira szükséges.

Az adatok továbbításának jogalapja ilyen esetben a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja.

ÜGYFÉLFIÓK / REGISZTRÁLÁSI FUNKCIÓ

Amennyiben honapunkon ügyfélfiókot nyit, az Ön által a regisztrációkor megadott adatokat (tehát pl. a nevét, a címét vagy az E-mail címét) kizárólag a szerződéskötés előtti szolgáltatások nyújtásának, a szerződés teljesítésének vagy az ügyfélkapcsolatok céljaira gyűjtjük és tároljuk (pl. arra, hogy áttekintést adjunk addig nálunk feladott rendeléseiről, vagy felajánljuk Önnek az úgynevezett kívánságlista szolgáltatást). Ezzel együtt ilyen esetben tároljuk regisztrációjának IP-címét és dátumát a pontos idővel együtt. Ezeket az adatokat természetesen nem továbbítjuk harmadik félnek.

A regisztrálás folyamán azután beszerezzük hozzájárulását ehhez az adatkezeléshez, és felhívjuk figyelmét a jelen adatvédelmi nyilatkozatra. Az ennek során általunk rögzített adatokat kizárólag az ügyfélfiók rendelkezésre bocsátásához használjuk. 

Amennyiben Ön beleegyezik ebbe az adatkezelésbe, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja.

Amennyiben az ügyfélfiók létrehozása szerződéskötés előtti intézkedések céljait is szolgálja, ennek az adatkezelésnek a jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja is.

A részünkre megadott beleegyezést az ügyfélfiók létrehozását és fenntartását illetően a GDPR 7. cikk (3) bek.-e alapján jövőbeni hatállyal bármikor visszavonhatja. Ehhez csupán közölnie kell velünk a visszalépését.

Az addig rögzített adatok törlésre kerülnek, amint már nincs szükség az adatkezelésre. Ennek során azonban figyelembe kell vennünk az adó- és kereskedelmi jogi megőrzési határidőket.

HÍRLEVÉL

Amennyiben feliratkozik ingyenes hírlevelünkre, az Öntől e célra megadni kért adatok, tehát az E-mail címe, valamint – opcionálisan – a neve és a címe továbbításra kerül hozzánk. Ezzel egyidőben elmentjük annak az internet-hozzáférésnek az IP-címét, melyről Ön hozzáfér honlapunkhoz, valamint regisztrálásának dátumát és pontos idejét. A regisztrálás folyamán azután beszerezzük hozzájárulását a hírlevél elküldéséhez, konkrétan leírjuk a tartalmat, és felhívjuk figyelmét a jelen adatvédelmi nyilatkozatra. Az ennek során gyűjtött adatokat kizárólag a hírlevél megküldéséhez használjuk – ezért azokat különösen nem továbbítjuk harmadik félnek.

Ennek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja.

A hírlevél megküldéséhez adott hozzájárulását a GDPR 7. cikk (3) bek.-e alapján jövőbeni hatállyal bármikor visszavonhatja. Ehhez csupán közölnie kell velünk a visszalépését, vagy rá kell kattintania a minden hírlevélben megtalálható leiratkozási linkre.

KAPCSOLATFELVÉTEL / ELÉRHETŐSÉG

Amennyiben a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül vagy E-mailen veszi fel velünk a kapcsolatot, az ennek során Ön által megadott adatokat felhasználjuk megkeresésének feldolgozásához. Az adatok megadására szüksége van ahhoz, hogy fel tudjuk dolgozni és meg tudjuk válaszolni megkeresését – ezek rendelkezésre bocsátása nélkül nem vagy legfeljebb korlátozottan tudjuk feldolgozni megkeresését.

Ezen adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja.

Adatait töröljük, amennyiben megkeresését véglegesen megválaszoltuk, és a törlés nem ellentétes valamilyen, jogszabályban előírt megőrzési kötelezettséggel, mint amilyen az esetlegesen bekövetkező szerződéskötés.

Google Analytics

Honlapunkon alkalmazzuk a Google Analyticst. Ez a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (a továbbiakban csupán: Google), internetes elemző szolgáltatása.

Az EU-USA adatvédelmi pajzs (EU-US Privacy Shield)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

szerinti tanúsítás révén a Google garantálja, hogy az EU adatvédelmi előírásait az adatoknak az USA-ban történő feldolgozása során is betartja.

A Google Analytics szolgáltatás a honlapunkkal kapcsolatos felhasználói magatartás elemzésére szolgál. A jogalap a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja. Jogos érdekünk honlapunk elemzésében, optimalizálásában és gazdaságos működtetésében áll.

A használatra és a felhasználóra vonatkozó adatok, mint amilyen az IP-cím, a hely, az idő vagy honlapunk látogatásának gyakorisága, ennek során a Google egy az USA-ban lévő szerverére kerülnek továbbításra, ahol azokat tárolják. Azonban a Google Analyticst az úgynevezett anonimizáló funkcióval használjuk. Így a Google az IP-címet még az EU-n illetve EGT-n belül lerövidíti.

Az így gyűjtött adatokat pedig a Google arra használja, hogy értékelést bocsásson rendelkezésünkre honlapunk látogatottságáról, valamint az ott végzett felhasználói tevékenységekről. Ezek az adatok olyan további szolgáltatások nyújtására is használhatók, melyek honlapunk és az internet használatával függnek össze.

A Google állítása szerint nem kapcsolja össze az Ön IP-címét az Ön egyéb adataival. Emellett a Google a

https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners

címen további adatvédelmi információkat tesz közzé, így például az adatfelhasználás megakadályozásának lehetőségeiről.

Ezenkívül a Google a

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

címen ezzel kapcsolatos úgynevezett letiltási bővítményt és további információt bocsát rendelkezésre. A bővítmény a bevett böngészőkkel telepíthető és további ellenőrzést tesz lehetővé azon adatok fölött, melyeket a Google honlapunk betöltésekor gyűjt. Ennek során a bővítmény a Google Analytics JavaScript-jével (ga.js) közli, hogy a honlapon tett látogatásával kapcsolatos információk nem továbbíthatók a Google Analyticsnek. Ez azonban nem akadályozza meg azt, hogy információk továbbításra kerüljenek részünkre vagy más internetes elemző szolgáltatók részére. Hogy alkalmazunk-e, és ha igen, milyen további internetes elemző szolgáltatásokat, arról természetesen szintén talál információt a jelen adatvédelmi nyilatkozatban.

Kattintson ide a Google Analytics letiltásához.

Kattintson ide a Google Analytics engedélyezéséhez.

GOOGLE TÉRKÉP

Honlapunkon cégünk elhelyezkedésének ábrázolására, valamint a megközelíthetőség leírására a Google Mapst használjuk. Ez a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (a továbbiakban csupán: Google), szolgáltatása.

Az EU-USA adatvédelmi pajzs (EU-US Privacy Shield)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

szerinti tanúsítás révén a Google garantálja, hogy az EU adatvédelmi előírásait az adatoknak az USA-ban történő feldolgozása során is betartja.

Annak érdekében, hogy lehetővé tegyük bizonyos betűtípusok megjelenítését a honlapunkon, honlapunk behívásakor kapcsolat jön létre az USA-ban található Google szerverrel.

Amennyiben Ön behívja a honlapunkba integrált Google Maps komponenst, a Google böngészőjén keresztül sütit helyez el az Ön végfelhasználói készülékén. Cégünk elhelyezkedésének megjelenítéséhez, valamint a megközelíthetőség leírásához sor kerül az Ön felhasználói beállításainak és adatainak kezelésére. Nem tudjuk kizárni, hogy a Google ennek során az USA-ban lévő szervert használ.

A jogalap a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja. Jogos érdekünk honlapunk működésének optimalizálásában áll.

A Google-lal ily módon létesített kapcsolat révén a Google meg tudja állapítani, hogy az Ön keresése melyik honlapról indult, és hogy mely IP-címre kell továbbítani a megközelíthetőség leírását.

Amennyiben ezzel az adatkezeléssel nem ért egyet, lehetősége van arra, hogy böngészője megfelelő beállításával megakadályozza a sütik telepítését. Erről részletesebb tájékoztatást a fenti „Sütik” című pont ad.

Emellett a Google Maps használata, valamint a Google Mapsen keresztül megszerzett információk felhasználása a Google felhasználási feltételei, ;https://policies.google.com/terms?gl=HU&hl=hua>, és a Google Maps üzleti feltételei, https://www.google.com/intl/hu_hu/help/terms_maps.html, szerint történik.

Ezenkívül a Google az alábbi helyeken további tájékoztatást ad:

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

Google reCAPTCHA

Honlapunkon annak megakadályozása érdekében, hogy automatizált interakciókra kerüljön sor honlapunkon, például úgynevezett robotok által, valamint ennek ellenőrzésére, a Google reCAPTCHA szolgáltatást használjuk. Ez a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (a továbbiakban csupán: Google), szolgáltatása.

Az EU-USA adatvédelmi pajzs (EU-US Privacy Shield)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

szerinti tanúsítás révén a Google garantálja, hogy az EU adatvédelmi előírásait az adatoknak az USA-ban történő feldolgozása során is betartja.

Ezen szolgáltatással a Google meg tudja állapítani, hogy egy adott keresés melyik honlapról történik, valamint azt, hogy Ön mely IP-címről használja a reCAPTCHA úgynevezett beviteli dobozát. IP-címe mellett a Google esetleg egyéb információkat is rögzít, melyekre a kínálathoz és ezen szolgáltatás nyújtásához szükség van.   

A jogalap a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja. Jogos érdekünk honlapunk biztonságában, valamint spam formájában történő vagy hasonló nemkívánatos automatizált hozzáférések elhárításában áll.

A Google az alábbi helyen további tájékoztatást ad az Ön felhasználói adataival való bánásról általában:

https://policies.google.com/privacy

Google Fonts

Honlapunkon külső betűtípusok megjelenítéséhez a Google Fontst használjuk. Ez a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (a továbbiakban csupán: Google), szolgáltatása.

Az EU-USA adatvédelmi pajzs (EU-US Privacy Shield)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

szerinti tanúsítás révén a Google garantálja, hogy az EU adatvédelmi előírásait az adatoknak az USA-ban történő feldolgozása során is betartja.

Annak érdekében, hogy lehetővé tegyük bizonyos betűtípusok megjelenítését a honlapunkon, honlapunk behívásakor kapcsolat jön létre az USA-ban található Google szerverrel.

A jogalap a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja. Jogos érdekünk honlapunk működésének optimalizálásában és gazdaságos működtetésében áll.

A honlapunk behívásakor a Google-lal létesített kapcsolat révén a Google meg tudja állapítani, hogy az Ön keresése melyik honlapról indult, és hogy mely IP-címre kell továbbítani a megközelíthetőség leírását.

A Google az alábbi helyeken további tájékoztatást ad, különösen az adathasználat megakadályozásáról:

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

FACEBOOK KÖZÖSSÉGI BŐVÍTMÉNY

Honlapunkon alkalmazzuk a Facebook közösségi médium bővítményét. A Facebook a facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, szolgáltatása. Az EU-ban viszont a Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország, üzemelteti ezt a szolgáltatást. (Mindkettő a továbbiakban csupán: Facebook.)

Az EU-USA adatvédelmi pajzs (EU-US Privacy Shield)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

szerinti tanúsítás révén a Facebook garantálja, hogy az EU adatvédelmi előírásait az adatoknak az USA-ban történő feldolgozása során is betartja.

A jogalap a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja. Honlapunk minőségének javításához jogos érdekünk fűződik.

A lehetséges bővítményekről, valamint azok funkcióiról a Facebook az alábbi helyen ad további tájékoztatást:

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Amennyiben a bővítmény honlapunk valamelyik Ön által látogatott oldalán jelen van, az Ön böngészője a bővítmény leírását a Facebooknak az USA-ban lévő szervereiről tölti le. Műszaki okokból szükség van arra, hogy a Facebook ennek során kezelje az Ön IP-címét. Emellett rögzítésre kerül honlapunk látogatásának dátuma és pontos ideje is.

Amennyiben Ön be van jelentkezve a Facebooknál, amíg meglátogatja valamely, a bővítménnyel ellátott oldalunkat, a bővítmény által a konkrét látogatásáról gyűjtött adatokat a Facebook felismeri. Az így gyűjtött adatokat a Facebook esetleg hozzárendeli ottani személyes felhasználói fiókjához. amennyiben tehát például használja a Facebook Tetszik gombját, ezek az információk tárolásra kerülnek az Ön Facebook felhasználói fiókjában, és adott esetben a Facebook platformján keresztül közzétételre kerülnek. Ha ezt szeretné megakadályozni, vagy honlapunk meglátogatása előtt ki kell jelentkeznie a Facebooknál, vagy böngészője bővítményének alkalmazásával meg kell akadályoznia a Facebook bővítmény betöltését.

Az adatok gyűjtéséről és felhasználásáról, valamint az Ön ezzel kapcsolatos jogairól és védekezési lehetőségeiről a Facebook az alábbi helyen közzéteszi adatvédelmi tájékoztatóját:

https://www.facebook.com/policy.php

YouTube

Honlapunkon alkalmazzuk a YouTube-ot. Ez a YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, 94066 CA, USA (a továbbiakban csupán: YouTube), videóportálja.

A YouTube a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (a továbbiakban csupán: Google), leányvállalata.

Az EU-USA adatvédelmi pajzs (EU-US Privacy Shield)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

szerinti tanúsítás révén a Google és így leányvállalata, a YouTube is garantálja, hogy az EU adatvédelmi előírásait az adatoknak az USA-ban történő feldolgozása során is betartja.

A YouTube-ot a „Bővített adatvédelmi mód” funkcióval összefüggésben használjuk, hogy videókat tudjunk megjeleníteni.

A jogalap a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja. Jogos érdekünk honlapunk minőségének javításában áll. A „Bővített adatvédelmi mód” funkció használata esetén a YouTube tájékoztatása szerint az alábbiakban közelebbről is meghatározott adatok csak akkor kerülnek továbbításra a YouTube szerverére, ha Ön ténylegesen elindít egy videót.

Ezen „Bővített adatvédelem” nélkül kapcsolat jön létre a YouTube-nak az USA-ban lévő szerveréhez, amint behívja egy olyan oldalunkat, melybe be van ágyazva egy YouTube videó.

Erre a kapcsolatra azért von szükség, hogy az adott videó az oldalunkon megjeleníthető legyen az Ön böngészőjével. Ennek során a YouTube legalább az Ön IP-címét, látogatásának dátumát és pontos idejét, valamint az Ön által látogatott internetes oldalt rögzíti és kezeli. Emellett kapcsolat jön létre a Google „DoubleClick” nevű reklámhálózatával.

Amennyiben Ön ezzel egyidőben be van jelentkezve a YouTube-nál, a YouTube a kapcsolódási információkat az Ön YouTube fiókjához rendeli. Ha ezt szeretné megakadályozni, vagy honlapunk látogatása előtt ki kell jelentkezni a YouTube-nál, vagy YouTube felhasználói fiókjában el kell végeznie a megfelelő beállításokat.

A funkcionalitás, valamint a felhasználói magatartás elemzése céljából a YouTube az Ön böngészőjén keresztül tartósan tárol sütiket az Ön végfelhasználói készülékén. Amennyiben ezzel az adatkezeléssel nem ért egyet, lehetősége van arra, hogy böngészője megfelelő beállításával megakadályozza a sütik tárolását. Erről részletesebb tájékoztatást a fenti „Sütik” című pont ad.

Az adatok felhasználásáról, valamint az Ön ezzel kapcsolatos jogairól és védekezési lehetőségeiről a Google az alábbi helyen, adatvédelmi tájékoztatójában ad további tájékoztatást:

https://policies.google.com/privacy

MailChimp HÍRLEVÉL

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy honlapunkon feliratkozzon ingyenes hírlevelünkre.

A hírlevél kiküldésére a MailChimpet használjuk, mely a The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA (a továbbiakban csupán: The Rocket Science Group), szolgáltatása.

Az EU-USA adatvédelmi pajzs (EU-US Privacy Shield)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

szerinti tanúsítás révén a The Rocket Science Group garantálja, hogy az EU adatvédelmi előírásait az adatoknak az USA-ban történő feldolgozása során is betartja. Emellett a The Rocket Science Group további adatvédelmi tájékoztatást ad az alábbi helyen

http://mailchimp.com/legal/privacy/

Amennyiben Ön feliratkozik hírlevelünkre, a jelentkezés során bekért adatok, mint amilyen az Ön E-mail címe, valamint opcionálisan a neve és a címe, a The Rocket Science Group kezeli. Ezenkívül IP címe, valamint jelentkezésének dátuma és pontos ideje rögzítésre kerül. A regisztrálás folyamán azután beszerezzük hozzájárulását a hírlevél elküldéséhez, konkrétan leírjuk a tartalmat, és felhívjuk figyelmét a jelen adatvédelmi nyilatkozatra.

Az azt követően a The Rocket Science Groupon keresztül megküldött hírlevél ezenkívül úgynevezett webjelzőt avagy web beacont is tartalmaz. Ezen webjelző segítségével ki tudjuk értékelni, hogy olvasta-e hírlevelünket, és mikor, valamint hogy követte-e a hírlevélben esetleg elhelyezett linkeket. További műszaki adatok mellett, mint amilyenek az Ön számítógépes rendszerének az adatai és az Ön IP címe, a folyamat során kezelt adatok tárolásra kerülnek, hogy optimalizálni tudjuk hírlevél szolgáltatásunkat, és figyelembe tudjuk venni az olvasók kívánságait. Az adatokat tehát hírlevél szolgáltatásunk minőségének és vonzóságának növelésére használjuk.

A hírlevél kiküldésének és az elemzésnek a jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja.

A hírlevél megküldéséhez való hozzájárulását a GDPR 7. cikk (3) bek.-e alapján jövőbeni hatállyal bármikor visszavonhatja. Ehhez csupán közölnie kell velünk a visszalépését, vagy rá kell kattintania a minden hírlevélben megtalálható leiratkozási linkre.

ONLINE ÁLLÁSPÁLYÁZATOK / ÁLLÁSHIRDETÉSEK KÖZZÉTÉTELE

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy Ön honlapunkon keresztül állásra tudjon pályázni. Ilyen digitális pályázatok esetében a pályázati eljárás lebonyolítása érdekében elektronikusan gyűjtjük és kezeljük pályázói és pályázati adatait.

Ennek az adatkezelésnek a jogalapja a BDSG (szövetségi adatvédelmi törvény) 26. § 1. bek. 1. mondata a GDPR 88. cikk (19) bek.-ével együtt.

Amennyiben a pályázati eljárást követően munkaszerződés megkötésére kerül sor, az Ön által a pályázat során továbbított adatait a szokásos szervezési és adminisztratív folyamat céljára személyi dossziéjában továbbítjuk – természetesen a további jogi kötelezettségek figyelembevétele mellett.

Ezen adatkezelés jogalapja szintén a BDSG 26. § 1. bek. 1. mondata a GDPR 88. cikk (1) bek.-ével közösen.

A pályázat elutasítása esetén az elutasítás közlésétől számított 2 hónapon belül automatikusan töröljük a nekünk továbbított adatokat. Azonban nem kerül sor törlésre, ha az adatokat jogszabályi rendelkezések miatt, például az AGG (azonos bánásmódról szóló általános törvény) szerinti bizonyítási kötelezettségek miatt 4 hónapig terjedő hosszabb ideig vagy egy bírósági eljárás lezárásáig kell tárolni.

A jogalap ebben az esetben a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja és a BDSG 24. § 1. bek. 2. pontja. Jogos érdekünk a jogaink megvédésében illetve érvényesítésében áll.

Amennyiben kifejezetten hozzájárul adatainak hosszabb ideig történő tárolásához, például pályázói vagy érdeklődői adatbázisba való felvétel céljából, az Ön hozzájárulása alapján adatai további kezelésére kerül sor. A jogalap ilyenkor a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja. Természetesen azonban a GDPR 7. cikk (3) bek.-e alapján hozzájárulását jövőbeni hatállyal felénk tett nyilatkozatával bármikor visszavonhatja.

Adatvédelmi nyilatkozatunk a Weiß & Partner ügyvédi iroda minta adatvédelmi nyilatkozatán alapul. Köszönjük szépen ezt a hasznos eszközt.