A VÁLLALAT

A PV-Invest csoport
A PV-Invest GmbH egy olyan cégcsoport anyavállalata, amely naperőműveivel Európa kilenc országában és a MENA régióban (Közel-Kelet és Észak-Afrika) működik nyereségesen.

ESZMÉNYKÉPÜNK

A világ energiaszükséglete egyre nő, a nem megújuló energiahordozók pedig korlátozottak és fogytán vannak, így a költségek növekednek, a kereslet kielégítéséhez pedig új utakra van szükség. A fotovoltaika olyan energiatermelési technológia, amely a Nap energiájának segítségével képes elektromos áram előállítására.

A PV-Invest innovatív finanszírozási koncepciókat dolgoz ki magán- és intézményi befektetők számára, hogy bankokkal és egyéb pénzintézetekkel együttműködésben létesítsen a piacon jövedelmező fotovoltaikus, azaz naperőműveket. A megújuló energia használata jelentősen hozzájárul az ökológiai egyensúly fenntartásához, az áramtermelés demokratizálása pedig a fenntartható áramellátást biztosítja.

A BIZALOM MINT AZ ÜZLETI KAPCSOLAT ALAPJA

Munkánk során, amely naperőművek létesítéséből, finanszírozásából és üzemeltetéséből áll, folyamatosan arra törekszünk, hogy partnereink bizalmát kiérdemeljük. Hiszünk abban, hogy a bizalom az üzleti kapcsolatok egyik legfontosabb pillére, éppen ezért fordítunk annyi gondot a projektek kiválasztására és előkészítésére, a kockázatok minimalizálására, az átláthatóságra és a sikerre való jó kilátásokra. Mindez, korábbi sikeresen megvalósított projektjeinkkel együtt teremti meg a befektetőkkel és pénzintézetekkel való bizalomteljes együttműködés alapját.

AZ ÖKOLÓGIAILAG FELELŐS CSELEKVÉS MINT ÜZLETI LEHETŐSÉG

Ahányszor üzembe helyezünk egy a nap energiájával áramot termelő erőművet, megújuló energiaforrásból származó, környezetbarát villamosenergiát bocsátunk a lakosság rendelkezésére. A fotovoltaikus erőművek ökológiai lábnyoma, környezeti terhelése rendkívül csekély Ezen erőművek növekvő száma közelebb visz minket a hálózati egyenlőséghez is (ahhoz, hogy a napáram ugyanannyiba kerül, mint a hagyományosan előállított áram), így közvetetten minden áramfogyasztó profitál befektetéseinkből.

JÖVEDELMEZŐ BEFEKTETÉSEK MINT ÜZLETI LEHETŐSÉG

Azzal érdemeljük ki befektetőink és a bankok bizalmát, hogy gazdaságilag is értelmes fotovoltaikus erőművekbe fektetünk be, így minden körülmények között, bármikor teljesíteni tudjuk az ígért hozamokat és kötelezettségeket.

KÜLDETÉSÜNK

Fenntarthatóan jövedelmező befektetés

MŰSZAKI BIZTONSÁGOSSÁG

Naperőműveinket a fotovoltaikai ágazat szakosodott és neves vállalkozásai létesítik, azokat a PV-Invest csak gondos ellenőrzés és műszaki vizsgálat után veszi át. A PV-erőműveknek nem csupán a műszaki szabványoknak kell megfelelniük, hanem rendelkezniük kell a sokéves, első osztályú teljesítmény potenciáljával is.

MAXIMÁLIS BIZTONSÁG BEFEKTETŐINK SZÁMÁRA

A fenntartható befektetés azt is jelenti, hogy figyelünk a befektetések biztonságára. Ez már a projektek és a részt vevő cégek kiválasztásánál kezdődik. Kizárólag a napenergia ágazat neves nemzetközi vállalkozásaival dolgozunk együtt. Csak olyan vállalkozásokat fogadunk el partnerként, amelyek sokéves sikeres üzleti múlttal rendelkeznek fotovoltaikus erőművek létesítése és üzemeltetése terén. A projekteket ezen felül a nemzetközi piacokon működő bankok vizsgálják meg, melyek a hosszú távú külső tőkefinanszírozást is rendelkezésre bocsátják.

JÖVŐKÉPÜNK

A Nap erejének köszönhetően, fotovoltaikus erőműveinkből biztosítunk környezetbarát zöld áramot, együttműködve a világ minden tájáról származó befektetőinkkel.

JOGBIZTONSÁG

A PV-Invest a jogi átláthatóság elkötelezett híve. Minden, az erőmű létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges telekkönyvi jog (földjog, a vezetékek nyomvonalához esetlegesen szükséges szolgalmi jogok stb.) be jegyzésre kerül a telekkönyvekbe. Minden ezzel kapcsolatos ügyintézés neves nemzetközi ügyvédi társulások által végzett szigorú átvilágításon esik át.

KOCKÁZATOK BIZTOSÍTÁSA

Létesítményeinket széleskörű és korszerű biztonsági intézkedésekkel védjük. Ide tartozik az állandó webkamerás megfigyelés és az online felügyelet éppúgy, mint a behatolókat észlelő mikrohullámú kerítések és a modulok lopásbiztos rögzítése. Ha mindezen óvintézkedések ellenére váratlan események történnek, naperőműveinket neves európai biztosítótársaságoknál, megfelelő fedezeti összegű, minden kockázatra kiterjedő biztosításokkal biztosítjuk az összes lehetséges káresemény esetére. A fedezet magában foglalja a tűz-, vihar- és vízkárt, továbbá a lopásból, rongálásból, földrengésből és egyéb természeti eseményekből eredő károkat.